×
ADA/PARSEL
ASKIYA ÇIKIŞ
ASKIDAN İNİŞ
İlçemiz Sahilkent Mahallesinde 446 ada 78 parsel ve çevresinde yer alan Belediye Hizmet Alanında yapılaşma ve yerleşim koşullarında değişiklik yapılmadan "Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Tesis)" fonksiyon detayı eklenerek hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İman Planı Değişikliği.
15.05.2024
15.06.2024
İlçemiz incirağacı Mahallesinde 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269 ve 270 nolu yapı adalarında emsal değişmeksizin 2 kattan 3 kala çıkarılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
13.03.2024
12.04.2024
İlçemiz, Merkez, Sahilkent, Hasyurt, Yeşilyurt ve Turunçova Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı plan notlarına ek olarak ilave imar planı notları eklenmesi.
13.03.2024
12.04.2024
Antalya ili Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi mevkiinde kain, 189 ada 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 82, 83, 88, 89 ve 90 parseller, 420 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parselleri Kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19 madde uygulaması
08.03.2024
08.04.2024
İlçemiz İncirağacı Mahallesi içerisinde 317 ada Güneyinde kalan park alanı içerisinde trafo alanı için planda yer ayrılması amacı, Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin talebi üzerine hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği.
26.02.2024
26.03.2024
Antalya ili Finike İlçesi İskele Mahallesi mevkiinde kain, 557 ada 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 33, 38, 39, 40, 41,42 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 158, 159 ve 160 parselleri Kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19 madde uygulaması
12.02.2024
12.03.2024
İlçemiz, Merkez, Sahilkent, Yeşilyurt, Hasyurt ve Turunçova İlave Revizyon Uygulama İmar Planı Plan notları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliği.
19.01.2024
19.02.2024
İlçemiz, Hasyurt Mahallesi 238 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği.
19.01.2024
19.02.2024
İlçemiz Hasyurt Mahallesinde yer alan DSİ dere ve kanal güzergahları ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
19.01.2024
19.02.2024
İncirağacı Mahallesinde, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince 13.11.2023 tarih ve 815 sayılı kararı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ait plan raporları onaylanmış olup, bu doğrultuda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
19.01.2024
19.02.2024
İlçemiz Antalya İli Finike İlçesi Kale Mahallesi 14 ada 148 parsel ve çevresini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.
19.01.2024
19.02.2024
Antalya ili Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi mevkiinde kain, 189 ada 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 82, 83, 88, 89 ve 90 parseller, 420 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parselleri Kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19 madde uygulaması
28.12.2023
26.01.2024
İlçemiz, Eski Mahalle 88 ada 1 ila 5 ve 90 ada 1 parsellerin bulunduğu alanda mevcuttaki yolun imar planına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
18.12.2023
16.01.2024
İlçemiz, Merkez, Sahilkent, Hasyurt, Yeşilyurt ve Turunçova Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı 3.1 plan notu (zeminin iyileştirilmesi amacıyla zemin sıvılaşmasına tedbir olarak Askı Konunun Özeti: zemin iyileştirme yöntemlerinden Vibroflot(Alttan Beslemeli), Vibroflot(Üstten Beslemeli), Dinamik Komplikasyon, Çakma Kazık(Yüksek Deplasmanlı), Jet Enjeksiyonu(Jet-Grout) ve Boğumlu CFA Kazık uygulamalarından birinin yapılması zorunludur.) değişikliği ile ilgili
11.12.2023
09.01.2024
Antalya Valiliği (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) 06.12.2023 tarih ve 775125 sayılı yazısı ile tebliğ edilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın 16.10.2023 tarih ve 7717 sayılı kararı ile koordinatları belirlenen Afete Maruz Bölge Sınırları'nın ilanı
07.12.2023
05.01.2024
İlçemiz, İncirağacı Mahallesi 345 ada batısında bulunan Park alanı içerisine Trafo Alanı planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
27.11.2023
26.12.2023
İlçemiz, İncirağacı Mahallesi 327 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanda plan üzerine çekme mesafesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
27.11.2023
26.12.2023
Antalya ili Finike İlçesi Eski Mahalle kain, 244 ada 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 parselleri kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19 madde uygulaması
30.10.2023
28.11.2023
Antalya ili Finike İlçesi Kızılca Mahallesi kain, 133 ada 15, 22, 25 ve 27 parseller, 298 ada 1, 2 ve 3 numaralı parseller ve 299 ada 1, 2 ve 3 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19 madde uygulaması
16.10.2023
14.11.2023
Antalya ili Finike ilçesi Kızılca Mahallesi kain, 270 ada 1,2,3,4 paseller ve 310 ada 1,2,3,4 ve 5 numaralı parseller, 490 ada 1 parsel ve 513 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu parseller, 514 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar kanununun 18. ve 19 madde uygulaması
28.09.2023
25.10.2023
İlçemiz İncirağacı Mahallesi içerisinde 397 ada 1 parsel güneyi ve 376 ada doğusunda bulunan park alanlarında trafo alanları için planda yer ayrılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında karar.
14.08.2023
14.09.2023
İlçemiz, Turunçova Mahallesi 344 ada 8 nolu parselin koruma alan sınırlarının imar planlarına işlenerek plan notu eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
14.08.2023
14.09.2023
Antalya ili Finike İlçesi Kızılca Mahallesi kain, 133 ada 15, 22, 25 ve 27 parseller, 298 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19 madde uygulaması.
25.07.2023
23.08.2023
İlçemiz, Merkez, Sahilkent, Yeşilyurt, Hasyurt ve Turunçova İlave Revizyon Uygulama İmar Planı Plan notları ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notları değişikliği.
22.06.2023
22.07.2023
İlçemiz Hasyurt Mahallesi, 186 ada 22 parsel nolu parselin Ticaret alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
22.06.2023
22.07.2023
Antalya ili Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi mevkiinde kain, 416 ada 50 ve 51 parseller, 422 ada 1 ve 2 parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. madde uygulaması
08.05.2023
08.06.2023
İlçemiz, Eski Mahallele 380 ada 12 ve 13 nolu parsellerin tescili parsel ve koruma alan sınırlarının plan paftasına işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
03.04.2023
03.05.2023
Sahilkent Mahallesi 337 ada 72 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
31.03.2023
01.05.2023
İlave+Revizyon İmar planı ve plan notlarına, -Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodmm katlar ile kısmen açıkta kalan yola cephesi bulunmayan bodrum katlarında yer alan tek başına bağımsız bölüm oluştumlmayan, ticari bağımsız bölüm net alanının %50 sini geçmeyen depo amaçlı ek ve eklentiler -Bodrum katlarda yapılan binanın-ortak alan niteliğinde olan, taban alanının %40 geçmeyen spor salonları şeklinde_düzenlenmesinin plan notlarına eklenmesi
27.02.2023
27.03.2023
İlave+Revizyon İmar planı ve plan notlarına, Koordinatları belirtilmiş alanda bahçe mesafelerine ilişkin olarak arka bahçe mesafesi yan bahçe mesafesinden az olmamak kaydtyla en az 3.00 metre.olacak şeklinde plan notlarına eklenmesi
27.02.2023
27.03.2023
Adres : Eski Mahalle 109. Sokak No:1 Finike
Copyright 2024 Finike Belediyesi