×
ADA/PARSEL
ASKIYA ÇIKIŞ
ASKIDAN İNİŞ
Antalya ili Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi mevkiinde kain, 189 ada 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 82, 83, 88, 89 ve 90 parseller, 420 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parselleri Kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19 madde uygulaması.
16.02.2023
17.03.2023
Antalya ili Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi 189 ada 42, 43, 44, 66 ve 74, İncirağacı Mahallesi177 ada 1, 2 ve 3 parseller, İncirağacı Mahallesi 176 ada 5 parsel ile İncirağacı Mahallesi 178 ada 1 parseli Kapsayan Alanda Kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19 madde uygulaması
16.02.2023
17.03.2023
Antalya ili Finike İlçesi Sahilkent Mahallesi mevkiinde kain, 446 ada 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47, 48, 49 ve 50 parselleri kapsayan alanda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Ve 19 madde uygulaması
03.01.2023
02.02.2023
İlçemiz Arif Mahallesi 108 Ada 257 Parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılması
30.11.2022
30.12.2022
İlçemiz Hasyurt Mahallesi Sahilkenarı bölgesini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
23.11.2022
23.12.2022
Turunçova mahallesi 311 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 parselleri kapsayan alanda yapılan imar uygulaması hakkında
04.11.2022
04.12.2022
Turunçova Mahallesi 301 Ada 46 Parselin depolama tesis alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
27.10.2022
27.11.2022
İlçemiz Sahilkent Mahallesi 444 Ada 6 Nolu Parselin bulunduğu alanda plan üzerine çekme mesafesi ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
27.10.2022
27.11.2022
İlçemiz Turunçoca Mahallesi 357 Ada 84 nolu parselin koruma alan sınırlarının imar planlarına işlenerek plan notu eklenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
24.10.2022
24.11.2022
Antalya ili Finike ilçesi Sahilkent Mahallesi mevkiinde kain, 446 ada 25,26,27,28,29,30,47,48,49,50 parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. maddelerinin uygulaması
17.10.2022
17.11.2022
İlçemiz Sahilkent(Kum) mahallesi bölgesinde 3194 sayılı imar kanununun 18. ve 19. maddelerinin uygulanması hakkında
05.10.2022
04.11.2022
İlçemiz, Finike Merkez, Sahilkent, Kum, Hasyurt, Yeşilyurt ve Turunçova mahallelerini kapsayan alanda 1/1000 ölçekli revizyon + ilave uygulama imar plan notlarına ek olarak ilave imar plan notlarının eklenmesi.
21.09.2022
21.10.2022
İlçemiz Eski Mahalle, 340 ada 6 parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
09.09.2022
09.10.2022
İlçemiz İskele Mahallesi, 523 Ada 1 Parselin bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapımı.
09.09.2022
09.10.2022
Yeşilyurt Mahallesi, 178 ada 44 parselin Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.
15.08.2022
15.09.2022
P24A-19B-2C, P24A-19B-3B, P24A-19B-3C, P24A-19B-3D Ve P24A-19C-2A imar paftalarının bulunduğu alanda hali hazırda Mevcut yol olaraktan kullanılan alanın imar planına yol olarak işlenmesine ve bu doğrultuda Sahilkent Mahallesi Köyiçi Mevkiinden başlayıp D-400 Karayolunda sonlanan yol bütünlüğünü sağlayacak şekilde 10 metre taşıt yolu oluşturulmuş ve İmar Planı değişikliğine konu olan 15 metrelik yol ise halihazıra uygun hale getirilmiştir.
15.08.2022
15.09.2022
Finike Merkez Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan Karşıyaka Mahallesi 447, 548, 549 ada ve çevresi Kale Mahallesi 205, 204, 203, 201, 200, 556, 555, 554, 218, 219,220,192,193,194,195,196,197,198,199, 14adalarveçevresiKızılcaMahallesi 133, 493, 495, 278, 279, 286, 513 adalar ve çevresi İskele Mahallesi 563 ada 1 parsel ve 3 ada 1, 2, 26 ve 27 parseller ve çevresi, Yenimahalle 35 ada 24 parsel ve 578 ada 5 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
22.06.2022
22.07.2022
Finike Sahilkent Mahallesi sınırlan içerisinde bulunan Yeniçiftlik Mevkü, 416 ada 49, 50 parseller ve 422 ada 1, 2 parseller çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
22.06.2022
22.07.2022
Sahilkent Mahallesi 445 ada ve 2 parseller, Kale Mahallesi Liman üstü Bölgesi plan nolu ilavesi, Hasyurt( Mahallesi 245 ada 53 parsel sınırlan içerisinde bulunan parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
11.03.2022
10.04.2022
Turunçova Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 30l ada 42 parsel ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
24.02.2022
25.03.2022
Yalnız Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 109 ada 8 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu
16.02.2022
18.03.2022
Finike Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 57 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez, Sahilkent, Turunçova, Hasyurt ve Yeşilyurt Mahallelerini kapsayan alanda yapılan 1/1OOO ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planında, Karayolları 13. Bö|ge Müdürlüğünün 21.06.2021 tarih ve 472788 sayılı yazısı ve tespit edilen 20 adet maddi hataya iIişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri
22.11.2021
22.12.2021
Finike Belediye Meclisinin 06.10.2021 tarih ve 76 sayılı kararı ile kısmen uygun bulunan ve kısmen reddedilen, Merkez, Sahilkent, Hasyurt, Yeşilyurt ve Turunçova Mahal|elerini kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçek!i İlave+Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazIar ve maddi hatalar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı DeğişikIiklerine askı süresi içerisinde yapılan 10 adet ltiraz ile tespit edilen 6 adet maddi hataya ilişkin plan değişiklikleri
22.11.2021
22.12.2021
Finike Belediye Meclisinin 02.09.2021 tarih ve 64 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ticaret-Konut Alanı olarak planlı bulunan Yenimahalle 366 ada 2 parselde yapılaşma koşulları aynı kalmak kaydıyla yapı yaklaşma mesafele.rinin yeniden düzenlenmesine yönellk hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
22.11.2021
22.12.2021
Turunçova Mahallesi sınırları içersisinde bulunan 306 ada 93 parsel ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
12.11.2021
12.12.2021
Adres : Eski Mahalle 109. Sokak No:1 Finike
Copyright 2024 Finike Belediyesi