Mülkiyeti Finike Belediyesi Kamu Tüzel Kişiliğine ait aşağıda mahalle, ada, parseş, cinsi ve nitelikleri yazılı 27 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Gereği açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.