İhale İlanı (8 Ekim 2019 Saat:10:00)

1) Mülkiyeti Finike Belediyesi Kamu Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda mahalle, ada, parsel, cinsi ve nitelikleri yazılı 31 adet gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

2) Finike Belediyesi Kamu Tüzel Kişiliğine ait, aşağıda mahalle, cinsi ve nitelikleri yazılı 1-2-3-4-5-8-9-10 sıra numaralarında bulunan gayrimenkullerin kira süresi sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl olup 6. ve 7. sıra numarasında bulunan gayrimenkulün ise kira süresi Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol gereği, 31.12.2021 tarihine kadar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği açık arttırma usulüyle kiralanmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

İlanın tamamı;

Buraya Tıklayarak İlan Metnini İndirebilirsiniz.