Tarım & Turizm & Ekonomi

KÜLTÜR VE TURİZM

İlçenin kara ve deniz yolları ile içve dış pazarlarla bağlantılı olması her yönüile kapasiteyi artırmaktadır. Finike İlçesi Türkiye'nin en büyük en güzel limanlarından birine sahiptir.

İlçede turunçgiller ve narenciye üretiminin oldukça fazla olması nedeniyle turizm fazla gelişme göstermemiş ancak son yıllarda turizme gereken önem verilmeye başlanmıştır.


FİNİKEDE EKONOMİ

Finike ilçesi ve çevresinde hakim olan ekonomik yapı tarımsal karakterlidir ve varolan ticaret ve sanayi de tarımsal yapıya dayanmaktadır. Yörede en büyük geçim kaynağı turfanda sebzecilik ve narenciyedir. Yörede tarımın ve turizmin mevsimlik oluşu, farklı zaman dilimlerinde yoğunluk kazanmaları yörede yeni gelişmeye başlayanturizmin, tarıma alternatif bir gelir kaynağı olmaktan ziyade, bir ek gelir kaynağıolabileceğini göstermektedir. Bu da yöre tarımın ve turizminin birbirlerini mevsimsel özellikleriyle dengelemesi, yörenin mevsimsel işsizlik sorunun kısmen çözülmesi demektir.

FİNİKE PORTAKALI:

Ülkemizde ve dünyada portakallar diyarı olarak bilinen Finike'nin meşhur portakalı, California Üniversitesi'nin dünya çapında yaptığı bilimsel araştırmada birinci oldu.
California Üniversitesi araştırmacıları California'da yetişen ve dünyanın en kalitelisi sayılan portakalın eşdeğerinin olup olmadığını araştırdı.
Araştırmalara sonunda Finike'nin Turunçova beldesi sahillerinde yetişen portakalınCalifornia portakalından daha kaliteli olduğu saptandı.
Finike portakalı nostalji değil bir markadır.Finike havası, suyu, toprağı ile narenciye cenneti, özellikle washington portakalı içinyaratılmış bir cennet,Türkiye genelinde yetişen Washington portakalının sekizde biri ilçemizde yetişmektedir.Türkiye genelindeki bu ürünün tamamının Finike portakalı diye pazarlanması ilçemiz Finike ekonomisine direkt olarak yansımaktadır. Bu durum esnaf ve üreticilerimizi negatif yönde etkilemektedir

BALIKÇILIK:

Gerek kayalık, gerekse kumsal dip yapısı ile Finike Körfezi, birçok Akdeniz balığına, deniz memelisine ve deniz kaplumbağasına ev sahipliği yapmaktadır. Mercan ve Beyaz Lahos (yöre dilinde Kum Gridası), yöre halkının ve balıkçılarının en çok talep ettiği balık türleridir. Finike kıyı şeridindeki kumsal alanlarda, çay ağzı ve limanlarda Akya, Lüfer, Lahos, Çipura, Levrek, Minakop, İspari, Kefal, İzmarit, Yasemin, Mercan, Hani, Sarıkuyruk, Iskarmoz, Barbunya gibi ekonomik değeri yüksek birçok balık avlanmaktadır. Körfezin kayalık bölgelerinde ise Orfoz, Lahos, Fangri, Sinarit, Sarıkuyruk, Sargos, Sokar, Iskaroz, Karagöz gibi balıklar balıkçıların ağ ve oltalarına takılmaktadır. Açık deniz balıklarından Sardalya, Kolyos, İstavrit, Yazılı Orkinos, Lambuka, KılıçBalığı, Orkinos gibi balıklar da Finike Körfezini Gırgır balıkçılığına uygun bir konuma getirmiştir. Yakın bir tarihe kadar bütün Finike Körfezi içerisinde yasak olan Trol(Trata) ile yapılan avcılık, son yıllarda tekrar başlamış ve büyük bir kısmı kumluk olan körfez sularını tekrar talan etmeye başlamıştır. Bu sebeple yöre balıkçıları için çok değerli ve aranan bir balık türüolan Mercan Balığı, yoğun av baskısı ile karşı karşıyadır Balıklar dışında, kumsal olan uzun kıyı şeridi, birinci derecede Caretta Caretta üreme alanı olarak tanımlanmıştır. Nesli büyük tehlike altında olan Akdeniz Foku, körfezde yaklaşık 2 birey ile yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır.

LMYRA TAŞI:

Antalya iline 120 km. uzaklıkta, Finike kazasının denize 5 km. mesafede ve tarihi Limyra bölgesindeki ocaklardan çıkarılmaktadır. Açık krem renginde homojen bir yapıya sahip kireçtaşıdır. Taşınabilir büyüklükte, istenilen ebatta blok vermektedir.Hafif ve yalıtkan özelliğinden dolayı dış kaplama malzemesi olarak aranılan içve dış pazarda beğeni kazanan bir yapı taşıdır.

Lmyra Taşının Teknik Özellikleri:

Ağırlıkça su emme ve birim hacim ağırlığı deney sonuçları bu taşın orta yoğunluktabir yapı taşı olarak sınıflandırılabileceğini göstermektedir. Mekanik dayanımlar kuru ve yaş numuneler üzerinde yapılmıştır. Kuru numunelerde elde edilen basınçdayanımı, eğilmede çekme modülüve eğilme dayanımı değerleri bu taşın yüksek yoğunluklubir yapı taşı olarak sınıflandırılabileceğini göstermektedir. Ancak taşın suya doygun hale gelmesi durumunda bu mekanik dayanımlarda önemli azalmalar gözlenmiştir. Doygun numunelerde ölçülen dayanım değerlerine göre ise bu taş orta yoğunlukta biryapi taşı özelliği göstermektedir. Söz konusu kireçtaşının mekanik dayanımlarının su ile doygun hale gelmeye olan hassasiyeti pratikteki uygulamalar açısından dikkate alınmalıdır. Donma çözülme deneyindeki gözlemler ve ölçülen ağırlık kayıpları açısından bu taş TS deki yapı taşlarının donmaya dayanımı için verilen sınırları sağlamaktadır. Aşınma deney sonuçları genellikle yaya ve lastik tekerlekli araçtrafiğine maruz dogal yapı taşları için TS de verilen şartları sağlamaktadır. Genel birdeğerlendirme yapılmak istendiğinde, doğal kireçtaşından kestirilip laboratuvarlara getirilmiş olan numuneler üzerinde yapılan deneyler sonucunda, bu taşın ilgili ASTM ve TS standartlarına dogal yapı taşları için verilen sınır değerleri sağladığısonucuna varılır. Ancak, suya doygun halde dayanımlardaki kayıpların taşın kullanım imkanları için dikkate alınması gerektigi görüşündedir.