İşçi Statüsüne Başvurusu Kabul/Red Edilenlerin İlanı

696 Sayılı KHK'nın Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Dahilinde Tespit Komisyonunca İşçi Statüsüne Başvurusu Kabul / Ret Edilenlerin İlanı.

PDF'i tam olarak görüntüleyemiyorsanız indirmek için tıklayınız.

Not: Gerekli şartları taşımayanlar, ilan tarihinden itibaren (20.02.2018) 3 (üç) gün içerisinde Finike Belediye Başkanlığı Evrak Kayıt Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla Bağlı olduğu müdürlüğe gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.