Askı sürecinde yapılan itirazlar neticesinde hazırlanan imar planı değişiklikleri

26.08.2021 tarihi itibari ile askıdan indirilmiştir.

İlçemiz, Merkez, Kum, Sahilkent, Hasyurt, Yeşilyurt ve Turuncova Mahalleleri Kapsayan Alanda Yapılan ilave + Revizyon İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlar sonucunda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan imar planı değişiklikleri 26/07/2021 - 26/08/2021 tarhileri arasında bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Ekleri görmek için tıklayınız.

İlçe Meclis Kararı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

İmar Planı Değişiklikleri