Başkan Yardımcılarımız

Cemal Kurucu OSKAY

Başkan Yardımcısı

cemaloskay@finike.bel.tr

Cengiz TUNA

Başkan Yardımcısı

cengiztuna@finike.bel.tr