Evsel Katı Atık Tarifelerine Esas Bilgilendirme Duyurusu

2872 sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak,kurdurmak,işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler.Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar,sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım,işletme,bakım,onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür.Bu hizmetten yararlananlardan,Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama,taşıma ve bertaraf ücreti alınır.Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler,katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz” denilmektedir.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat gereği; Finike İlçesi sınırları içinde evsel katı atıkların toplanma ve taşıma hizmetini yürütmekte olan Belediye Başkanlığımız'ın,söz konusu hizmetler için oluşan giderleri tam maliyet esasına göre sabit tarife olarak belirlenmiş,bu maliyetlerden Çevre Temizlik Vergisi gelirleri düşülmüş ve “Evsel Katı Atık Tarife Raporu” hazırlanmıştır. İlgili yönetmelik gereğince hazırlanan raporun Belediye Meclisince karar alınmadan Halk'ın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi,görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla Belediyemiz İnternet sitesinde duyuru yapılması gerekmektedir.

Evsel Katı Atık Tarife Raporu hakkında görüş ve önerilerinizi 0242 855 11 02 numaralı telefona, finike.bel.tr adlı internet sitemize mail yoluyla bildirmeniz gerekmektedir.

Değerli Halkımıza Saygı İle Duyurulur.

Ek: (indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız)

Evsel Katı Atık Tarife Raporu