×

Limyra Antik KentiAntalya ili , Finike ilçesi , Turunçova ve Sahilkent Mahallesi sınırlarında yer alan Limyra Antik Kenti ,Toçak Dağı’nın güney eteklerinde genellikle erken dönem yapılarının yer aldığı akropol ile onun hemen güneyinde yer alan şimdi karayolu ile ayrılan düzlükte, Roma ve Bizans Çağı surlarının içinde kaldığı alanı kapsamaktadır. Limyra’nın adı ,Likçe yazıtlarında “Zemuri” olarak geçer.Bu da şehrin en azından M.Ö V. Yüzyıldan itibaren yerleşim yeri olduğunun kanıtıdır.Şehrin en aktif dönemi, M.Ö IV. Yüzyılın ilk yarısında Likya Kralı Perikle’nin zamanıdır.Bu dönemde Limyra, Likya’nın başkenti konumundadır.

The ancient city of Limyra, located in the borders of Antalya province, Finike district, Turunçova and Sahilkent is located on the southern skirts of Toçak Mountain, on the plain just south of the acropolis, where the early period structures are located, and on the plain now separated by the road, within the Roman and Byzantine Age walls. The name of Limyra is mentioned as “Zemuri” in Lycian inscriptions. This is proof that the city has been a settlement since at least the V century BC. The most active period of the city is the IV. In the first half of the century, it is the time of the Lycian King Perikle. During this period, Limyra was the capital of Lycia.
Adres : Eski Mahalle 109. Sokak No:1 Finike
Copyright 2024 Finike Belediyesi