×
Ölçü ve Ölçü Aletleri Periyodik Muayene ve Damga Duyurusu
18 Ocak 2022

ANTALYA VALİLİĞİ

 SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

  ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ PERİYODİK MUAYENE VE DAMGA DUYURUSU

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre;

Ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tâbi tutulması zorunlu olup, damga süreleri dolmuş olan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresi, 28 Şubat 2022 günü gün bitiminde sona erecektir.
Bu nedenle;
  • 10 yıllık damga süresini doldurmuş elektrik, su, doğalgaz sayaçları ile 2 yıllık damga süresini doldurmuş uzunluk, alan, hacim, yoğunluk ölçerler (areometreler),  hububat  muayene  aletleri,  naklimetreler ÖLÇÜLER VE AYAR YÖNÜNDEN BAĞLI BULUNDUKLARI SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜKLERİNE,
  • 2 yıllık damga süresini doldurmuş uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg'a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle
 ölçüleri,  yay ve  elektronik  tertibatı  bulunmayan   maksimum  kapasitesi 2000  kg'a  kadar  (2000 kg dahil)
 mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler ile Belediyelerce tespit  edilecek  yer  ve  günlerde  kurulan,  üretici  ve  pazarcılar  tarafından  malların  doğrudan tüketicilere
 perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında
 olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, bulunduran kişi ve kuruluşların, ÖLÇÜLER VE AYAR YÖNÜNDEN BAĞLI BULUNDUKLARI GRUP MERKEZİ BELEDİYE ÖLÇÜLER VE AYAR MEMURLUKLARINA,
  • 2 yıllık damga süresini doldurmuş maksimum kapasitesi 2000 kg'a kadar (2000 kg dahil) I. sınıf ve II sınıf hassas elektronik ve mekanik tartı aletleri, okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla
 bağımlı çalışabilme özelliğine sahip elektronik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve
IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri. Otomatik tartı aleti ,Takograf, Taksimetre bulunduran kişi ve kuruluşların https://msurapor.sanayi.gov.tr adresindeki ANTALYA İLİNDE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINDAN YETKİ ALMIŞ YETKİLİ MUAYENE SERVİSLERİNE
Su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemlerini (Akaryakıt ve LPG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemlerini, akaryakıt hacim ölçek kaplarını, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazları, hassas kütle ölçülerini, 5 kg'dan yukarı kütle ölçülerini, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlarını, maksimum kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerini ve aks kantarlarının muayenesine yönelik Türk Standartları Enstitüsü’ne basvuruportal.tse.org.tr adresinden elektronik ortamdan müracaat edilmesi zorunludur.

  Ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgasının yapılması için bir dilekçe ile başvurarak muayene gününü
 belirleyen belge almaları gerekmektedir.

Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayan ve bu ölçü aletlerini kullanan kişiler hakkında, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesi gereğince her bir ölçü aleti için 911,00 TL ile 18.217,00 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır.


İLGİLİLERE DUYURULUR


BİLGİ İÇİN: Denetim ve Gözetim Şubesi
Kanal Mahallesi Antalya Bulvarı No:106 Kepez /ANTALYA Tel: 444 61 00
e-posta: stmantalyail@sanayi.gov.tr    Elektronik Ağ www.sanayi.gov.tr
 
Adres : Eski Mahalle 109. Sokak No:1 Finike
Copyright 2024 Finike Belediyesi