×
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav İlanı
15 Ocak 2023
      Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 10.01.2023 tarihli ve 5489213 sayılı yazısı gereğince 2023 yılında 657 sayılı yasaya tabi görev yapan personelimize yönelik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı yapılması uygun görülmüştür. Sınav açılacak unvanları gösterir Ek-1’de yer alan unvanlar için sınava katılmak isteyenlerin başvuruları 01.02.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğüne “Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu” doldurularak şahsen yapılacaktır.
      Belediye personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, Sınavı yapacak kurumla birlikte belirlenecek sınav takvimi çerçevesinde, başvuruların internet adresi üzerinden yapılması, sınav katılım ücreti, sınav giriş merkezleri, sınav yöntemi ve puan hesaplama sistemi ile sınav soru sayısı ve sınav tarihine ilişkin bilgiler ile sınav sonuçlarının açıklanması, sınav sorularına erişim ve itiraz işlemleri ile benzeri diğer hususlar ayrıca duyurulacaktır.        

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN ŞARTLAR

1- İlan edilen boş kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için yazılı olarak başvuruda bulunabilir.
2- Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.
3-Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

Söz konusu sınava ilişkin ilan edilen unvanlar ve başvuru koşulları aşağıda eklerde belirtilmiştir.

Ek-1 Görevde Yükselme Açılan Kadro Sayısı ve Şartları.
Ek-2 Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu.
Ek-3 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Usul ve Esaslarına İlişkin Yazı.
Ek-4 Görevde Yükselme Sınav Konuları.
Ek-5 Sağlık Durumu/ Engel Bilgi Formu.

 
Adres : Eski Mahalle 109. Sokak No:1 Finike
Copyright 2024 Finike Belediyesi